Pass SAP SAP Certified Technology Associate - SAP S/4HANA System Administration Exam i første forsøk garantert oppdatert dump fra Free4Dump![Q38-Q62] (2023)

Pass SAP SAP Certified Technology Associate - SAP S/4HANA System Administration Exam in First Attempt Guaranteed Updated Dump from Free4Dump! [Q38-Q62] (1)

Pass SAP SAP Certified Technology Associate - SAP S/4HANA System Administration Exam in First Attempt Guaranteed Updated Dump from Free4Dump! [Q38-Q62] (2)

Pass SAP SAP Certified Technology Associate - SAP S/4HANA System Administration Exam i første forsøk garantert oppdatert dump fra Free4Dump!

Pass C_TADM_21 eksamen med 82 spørsmål- bekreftet av Free4Dump

Nytt spørsmål 38
Du vil konfigurere TMS QA-godkjenningsprosedyren for et ABAP-basert systemlandskap.Hvilke godkjenningstrinn kan du velge?Merk: Det er 3 riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. For å bli godkjent av prosjektleder
 • B. som skal godkjennes av avdelingen
 • C. for å bli godkjent av utvikleren
 • D. som skal godkjennes av forespørsel
 • E. for å bli godkjent av systemadministrasjon

Svar: B, D, E

Nytt spørsmål 39
Hvilke oppgaver kan du utføre når du bruker SAP HANA Database Lifecycle Manager (HDBLCM) fra SAP HANA -installasjonsmediet?Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. Gi nytt navn til SAP HANA -databasesystemet.
 • B. Avinstaller SAP HANA -databasesystemet og dets komponenter.
 • C. Oppdater SAP HANA -databasesystemet og dets komponenter.
 • D. Trekk ut SAP HANA -databasesystemkomponentene.

Svar: C, D

Nytt spørsmål 40
Du bruker et endrings- og transportsystem (CTS) for transport av Native SAP HANA -applikasjoner.
Hvilket verktøy kan du
Brukes å opprette en transportforespørsel for disse applikasjonene i CTS -systemet?

 • A. Transportarrangør Web UI (i Transaction STMS)
 • B. Transportarrangør (i transaksjon SE09)
 • C. Transportarrangør (utvidet visning) (i transaksjon SE01)
 • D. Databaseassistent (i transaksjon DB50N)

Svar: a

Nytt spørsmål 41
Hvilke filsystemer støttes for data- og loggvolumene til SAP HANA 2.0 -databasesystemet?
Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. GPFS
 • B. Btrfs
 • C. OCFS2
 • D. xfs

Svar: A, D

Nytt spørsmål 42
Når du utfører en lokal klientkopi med Transaction SCCLN, der klienten anbefales det å starte klientkopien?

 • A. En klient som er forskjellig fra både kilden og målklienten
 • B. Kildeklienten
 • C. Målklienten

Svar: c

Nytt spørsmål 43
Du er logget på et ABAP-basert SAP-system.Hva skjer når du gir ut en oppgave med en transportforespørsel som inneholder endringer i et program?

 • A. En datafil og en kofil opprettes.
 • B. depotlåsene slippes.
 • C. En versjon er opprettet i versjonsadministrasjon.
 • D. Objektlisten overleveres til transportforespørselen.

Svar: d

Nytt spørsmål 44
Du vil utføre rask aktivering for SAP Fiori.I hvilken rekkefølge skal du kjøre oppgavelistene?

 • A. 1.sap_fiori_foundation_s4 2.sap_fiori_content_activation 3.sap_gw_fiori_erp_one_clnt_setup
 • B. 1.sap_gw_fiori_erp_one_clnt_setup 2.sap_fiori_content_activation 3.sap_fiori_foundation_s4
 • C. 1.sap_fiori_foundation_s4 2.sap_gw_fiori_erp_one_clnt_setup 3.sap_fiori_content_activation
 • D. 1.sap_gw_fiori_erp_one_clnt_setup 2.sap_fiori_foundation_s4 3. sap_fiori_content_activation

Svar: d

Nytt spørsmål 45
Du vil sette opp en skriver lokalt på en Microsoft Windows-basert som ABAP.Hvilken vertsmetode for spoletilgang må du bruke?

 • A. g
 • B. U.
 • C. l
 • D. c

Svar: d

Nytt spørsmål 46
Hvordan kan du registrere flere SAP Gateway -tjenester samtidig?Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. Bruke oppgaveliste SAP_GATEWAY_BASIC_CONFIG.
 • B. Bruke transaksjon /iwfnd /gw_client.
 • C. Bruke oppgaveliste SAP_GATEWAY_ACTIVATE_ODATA_SERV.
 • D. Bruke transaksjon /iwfnd /maint_service.

Svar: C, D

Nytt spørsmål 47
Hva kan du konfigurere ved å opprettholde tabell httpurlloc?

 • A. URL -en til en lokal webserver for ressurser for brukerhjelp
 • B. URLen som brukes av klassiske applikasjoner
 • C. Vertsnavnet for URL -en som ble lansert av Transaction /UI2 /FLP
 • D. Stien til URL -en som ble lansert av Transaction /UI2 /FLP

Svar: c

Nytt spørsmål 48
Du installerer et SAP S/4HANA -server 1909 -system, bruker S4Xhost som Application Server Host og Haxhost som databasevert.Hvilke handlinger kan programvareforsyningsansvarlig (SWPM) utføre?Merk:
Det er 3 riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. Angi databaseimportparametere for databasen som kjører på Haxhost
 • B. Installer den sentrale serviceforekomsten på S4Xhost
 • C. Installer databasen på Haxhost
 • D. Kopier databaseinstallasjonsmediene fra S4Xhost til Haxhost
 • E. Kopier databasen Backup Media fra S4Xhost til Haxhost

Svar: A, B, D

Nytt spørsmål 49
Hva er riktig parameterstatningssekvens i et som Java-basert SAP-system?(Merk: Sekvensene nedenfor er sortert etter å redusere prioritet).

 • A. Mal tilpasset forekomst tilpasset malmal standard forekomst standard
 • B. Mal standardforekomst standard mal tilpasset forekomst tilpasset
 • C. forekomst tilpasset forekomst standard mal tilpasset mal standard
 • D. forekomst standard forekomst tilpasset mal standard mal tilpasset

Svar: b

Nytt spørsmål 50
Hvilke av følgende verktøy brukes når du importerer en transportforespørsel?Merk: Det er 3 riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. R3trans
 • B. Rddnewpp
 • C. R3Load
 • D. Rddimpdp
 • E. TP

Svar: A, D, E

Nytt spørsmål 51
Under oppstart genererer et som Java-basert SAP-system en feil.Hvilken fil inneholder informasjon om manager og tjenester?

 • A. dev_jstart
 • B. std_server .out
 • C. jvm_bootstrap.out
 • D. Dev_icm

Svar: b

Nytt spørsmål 52
Hvordan skiller en transport av kopier seg fra en arbeidsbenkforespørsel?Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet

 • A. Når du oppretter transportforespørselen, kan et målsystem uten konsolideringsrute velges.
 • B. Når du importerer, blir ikke transportforespørselen videresendt til påfølgende leveringssystemer.
 • C. Etter importen er depotobjekter i målsystemet klassifisert som kopier.
 • D. Det opprettes ingen Cofile når du slipper transportforespørselen med transportarrangøren (SE09).

Svar: B, D

Nytt spørsmål 53
Hvordan kan systemdatabaseadministratoren deaktivere leietakerdatabasefunksjonaliteter?Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. Bruke HDBuserstore -verktøyet
 • B. Bruke administrasjonsdatabasekonfigurasjonsappen
 • C. Bruke Administrer begrensede funksjoner -appen
 • D. Bruke det bosatte HDBLCM -verktøyet

Svar: B, D

Nytt spørsmål 54
I et AS ABAP-basert SAP-system utfører en bruker det andre dialogtrinnet i en dialogtransaksjon.Dialogarbeidsprosessen som brukes i det første dialogtrinnet er okkupert av en annen bruker.Hva skjer med denne andre brukerforespørselen?

 • A. Forespørselen behandles asynkront av en oppdateringsarbeidsprosess.
 • B. Forespørselen forblir i forespørselskøen til dialogarbeidsprosessen som håndterte det første dialogtrinnet er gratis igjen.
 • C. Dialogarbeidsprosessen som håndterte det første dialogtrinnet utfører en utrulling for å håndtere forespørselen.
 • D. Forespørselen behandles av en annen gratis dialogarbeidsprosess.

Svar: d

Nytt spørsmål 55
Du vil legge til en SAP Fiori -gruppe til en brukers SAP Fiori Launchpad.Hva har du for å tildele SAP Fiori -gruppen?

 • A. til en rolle som er tilordnet brukeren
 • B. til en parameter -ID for brukeren
 • C. til en brukergruppe tildelt brukeren
 • D. til en autorisasjonsprofil tildelt brukeren

Svar: b

Nytt spørsmål 56
Du planlegger å oppdatere et AS ABAP-basert SAP-system med rollen "Kvalitetssikringssystem".Hvilke av følgende handlinger kan være nødvendige før du starter programvareoppdateringssjef (sum) for dette systemet?Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. Oppdater databaseprogramvaren.
 • B. Følg instruksjonene i SAP -notatene for den brukte versjonen av summen.
 • C. Utfør SAP Load Generator (SGEN) -transaksjonen for ugyldige belastninger.
 • D. Importer modifiseringsjusteringen transporterer fra oppdateringen av "utviklingssystemet".

Svar: A, D

Nytt spørsmål 57
SAP Fiori Launchpad jobber for brukerne dine.Hvordan kan du muliggjøre tilgang til SAP Easy Access -menyen for dem i appfinneren?Merk: Det er to riktige svar på dette spørsmålet.

 • A. Ved å tilordne riktig målkartlegging, sendt via katalog /ui2 /classical_gui_menu
 • B. Ved å tilordne autorisasjonen til å starte transaksjonssøk_sap_menu
 • C. Ved å bruke de riktige innstillingene i SAP Fiori Launchpad -konfigurasjonen (transaksjon
  /Ui2/flp_sys_conf eller/ui2/flp_cus_conf)
 • D. Ved å tilby en HTTP -destinasjonstype H kalt Fiori_Classicui_HTTPS (Transaction SM59)

Svar: A, C

Nytt spørsmål 58
Ved hjelp av Java Startup and Control Framework, hva er riktig sekvens av trinn for å starte en applikasjonsserver av et AS som Java-basert SAP-system?

 • A. Koble til Message Server Start Offline Deployment Start Bootstrap Process Start ICM/Server Process (ES)
 • B. Start ICM/Server Process (ES) Start Offline Deployment Start Bootstrap Process Connect to Message Server
 • C. Start offline distribusjon Start Bootstrap Process Start ICM/Server Process (ES) Koble til Message Server
 • D. Koble til Message Server Start Bootstrap Process Start Offline Deployment Start ICM/Server Process (ES)

Svar: a

Nytt spørsmål 59
I en innebygd distribusjon, hvilken protokoll brukes av objektsider for å få tilgang til SAP S/4HANA -systemet?

 • A. Odata
 • B. Hvor
 • C. Diag
 • D. RFC

Svar: a

Nytt spørsmål 60
Hva kan du gjøre for å bestemme SAPUI5-lappnivået i et AS ABAP-basert SAP-system?

 • A. Utfør ICF -tjenesten/SAP/Public/BC/UI5_UI5
 • B. Sjekk versjonen av programvarekomponent SAP_UI
 • C. Bruk programmet WDG_Mainain_ur_mimes
 • D. Bruk programmet /UI5 /UI5_UPLOAD_PATCH_TO_MIME

Svar: b

Nytt spørsmål 61
Hva er hierarkiet til Netweaver Administrator (NWA) fra topp til bunn?

 • A. Arbeidssett → Arbeidssenter → Funksjon
 • B. Funksjon → arbeidssenter → arbeidssett
 • C. Arbeidssenter → Funksjon → Arbeidssett
 • D. Arbeidssenter → Arbeidssett → Funksjon

Svar: d

Nytt spørsmål 62
......

Penetrasjonstestere simulerer c_tadm_21 eksamen:https://www.free4dump.com/C_TADM_21-braindumps-torrent.html

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 05/12/2023

Views: 6652

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.